Vaccine COVID-19 “make in Vietnam” hiệu quả đối với những biến chủng mới

Chính trị - Xã hội - cách đây 2 tuần

Tiến sĩ Đỗ Tuấn Đạt, Chủ tịch Vabiotech khẳng định: Vabiotech hướng đến vaccine với liều tiêm nhắc lại và hiệu quả đối với những biến chủng mới.

Tác giả: LÊ HÀ - MINH CHÂU