VBF 2023: Doanh nghiệp Anh kỳ vọng hợp tác với Việt Nam thúc đẩy y tế số

Video - cách đây 3 tháng

Việt Nam có nhiềm tiềm năng để trở thành trung tâm khoa học đời sống tại khu vực Đông Nam Á, một trung tâm R&D của khu vực và một trung tâm sản xuất thuốc tiên tiến trong tương lai gần.

Tác giả: LƯU QUỲNH - BẢO LOAN