VBF 2023: Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước phân bổ tín dụng hợp lý

Video - cách đây 3 tháng

Trưởng Nhóm công tác ngân hàng mong muốn Ngân hàng Nhà nước phân bổ tín dụng hợp lý để đảm bảo nhu cầu của các ngân hàng cũng như đáp ứng việc tiêu dùng của người dân.

Tác giả: LƯU QUỲNH - BẢO LOAN