VBF 2023: Tăng trưởng xanh, bền vững là cơ hội để Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong

Video - cách đây 2 tuần

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh phục hồi và phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững đang là ưu tiên hàng đầu và là mục tiêu mà mọi quốc gia hướng tới.

Tác giả: LƯU QUỲNH - BẢO LOAN