VCCI - hành trình lớn lên cùng Đất Nước

Tài liệu tham khảo - cách đây 3 tháng

Trải qua biết bao biến động, thăng trầm, nhưng trong hoàn cảnh nào VCCI cũng có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của nền kinh tế, của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt

Tác giả: TƯ LIỆU