Vụ thu sai BHXH, Bộ trưởng Tài chính: "Về bản chất và đạo lý không có gì sai"

Video - cách đây 4 tháng

Bộ trưởng Tài chính cho rằng: về bản chất và đạo lý không có gì sai, nhưng vẫn bị vướng về quy định pháp luật.

Tác giả: BẢO LOAN