"Tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng giảm lãi suất cho vay"

Video - cách đây 4 tháng

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà cho biết: Ngân hàng Nhà nước xác định tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng giảm lãi suất cho vay

Tác giả: BẢO LOAN