Bị cổ đông khởi kiện ra tòa do tổ chức ĐHĐCĐ trái luật, đại diện PVE nói gì?

Diendandoanhnghiep.vn Liên quan đến việc cổ đông kiện PVE ra tòa vì tổ chức ĐHĐCĐ trái luật mà Diễn đàn Doanh nghiệp đã thông tin, đại diện PVE đã có những phản hồi về những nội dung tố cáo của cổ đông.

>>>Cổ đông kiện PVE ra tòa vì tổ chức Đại hội đồng cổ đông trái luật

Trao đổi với phóng viên, đại diện Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí (PVE) khẳng định, doanh nghiệp tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 hoàn toàn đúng luật, không vi phạm điều lệ của Tổng công ty cũng như Luật Doanh nghiệp như đại diện nhóm cổ đông đã tố cáo.

Theo đại diện PVE, ông Đỗ Văn Thanh, đại diện nhóm cổ đông nắm giữ 10% cổ phần đứng đơn khởi kiện doanh nghiệp là Thành viên HĐQT PVE (trước thời điểm 30/6/2022) và cũng là Tổng giám đốc –  Người đại diện theo pháp luật của PVE giai đoạn các năm 2019, 2020 và đến thời điểm trước ngày 20/7/2021.

Đại diện PVE khẳng định, doanh nghiệp này tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 hoàn toàn đúng luật, không vi phạm điều lệ doanh nghiệp và Luật Doanh nghiệp.

Đại diện PVE khẳng định, doanh nghiệp này tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 hoàn toàn đúng luật, không vi phạm điều lệ doanh nghiệp và Luật Doanh nghiệp.

Liên quan đến những nội dung tố cáo của ông Đỗ Văn Thanh, đại diện PVE cho biết, về thời hạn gửi thông báo mời họp và gửi các tài liệu họp, ngày 25/3/2022, PVE đã ban hành Thông báo số 09/TB-TKDK-HĐQT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các cổ đông thông báo về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được thực hiện vào 13 giờ ngày 26/4/2022. Do đó, đại diện PVE khẳng định, việc thông báo đã tuân thủ Luật Doanh nghiệp là hơn 21 ngày so với ngày dự kiến tổ chức Đại hội.

Về tài liệu gửi kèm thông báo, đại diện PVE cho rằng, trong Thông báo số 09/TB-TKDK-HĐQT (còn lưu trên trang thông tin điện tử của PVE) đều có ghi rõ đường dẫn trên trang thông tin điện tử để cổ đông có thể truy cập tài liệu theo đúng quy định của Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.

“Lần đầu tiên PVE cho đăng tài liệu họp lên trang thông tin điện tử là vào ngày 5/4/2022 (còn lưu trên trang thông tin điện tử của PVE), như vậy đúng 21 ngày trước ngày họp dự kiến và tuân thủ Khoản 4 Điều 143 Luật Doanh nghiệp”, đại diện PVE khẳng định.

Liên quan đến thời hạn kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ, đại diện PVE cho rằng, để đảm bảo kiến nghị của cổ đông không bị từ chối thì kiến nghị phải gửi đến chậm nhất là 03 ngày làm việc và vấn đề kiến nghị phải thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (điểm b khoản 3 Điều 142 Luật Doanh nghiệp).

Tuy nhiên, khoản 3 Điều 142 Luật Doanh nghiệp cũng có nêu: “Trường hợp người triệu tập họp ĐHĐCĐ từ chối kiến nghị…phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”. Căn cứ vào quy định này thì cấp triệu tập họp ĐHĐCĐ là HĐQT phải quyết định xem trường hợp này có “từ chối kiến nghị” hay không mặc dù HĐQT “chỉ được từ chối kiến nghị” nếu kiến nghị gửi trước 01 ngày làm việc. Do đó Chủ tịch HĐQT đã yêu cầu tổ chức một cuộc họp HĐQT để xử lý kiến nghị này. Kết quả HĐQT đã chấp nhận kiến nghị và đưa vào chương trình (dự kiến) của các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.

Cũng theo đại diện PVE, tại các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, 2021 và năm 2022, ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình và nội dung với tỉ lệ biểu quyết đạt tương ứng là 97,5406% và 100% đã tuân thủ khoản 4 Điều 142 Luật Doanh nghiệp.

Về trình tự, thủ tục họp HĐQT, vẫn theo vị đại diện PVE, các cuộc họp HĐQT định kỳ có thể theo cơ chế thông báo trước 03 ngày. Tuy nhiên, để xử lý các tình huống cấp bách thuộc thẩm quyền của HĐQT thì cần cho ý kiến ngay để quyết định. Ngày 26/4/2022 Chủ tịch HĐQT đã gửi Thư mời họp số 22/GM-HĐQT để xử lý kiến nghị của 01 cổ đông. Đồng thời cho rằng, trong đơn ông Thanh nêu HĐQT triệu tập cuộc họp (chỉ mời 02/05 thành viên HĐQT) thống nhất theo nội dung kiến nghị...là không đúng.

Văn bản cung cấp thông tin liên quan đến những nội dung tố cáo của cổ đông do TGĐ PVE Ngô Ngọc Thường ký gửi DĐDN.

Văn bản cung cấp thông tin liên quan đến những nội dung tố cáo của cổ đông do TGĐ PVE Ngô Ngọc Thường ký gửi DĐDN.

Đại diện PVE cũng cho biết, vào ngày 25/4/2022 HĐQT nhận được giấy đề cử của một nhóm cổ đông cử ông Đỗ Văn Thanh làm đại diện nhóm ký giấy đề cử 01 ứng cử viên làm Thành viên Ban kiểm soát. Kiến nghị này sau đó cũng đã được HĐQT chấp nhận đưa vào nội dung và chương trình (dự kiến).

“Sau khi rà soát lại các văn bản, tài liệu, thư điện tử thì Chủ tịch HĐQT thời điểm đó đã thực hiện việc mời họp, biểu quyết của các thành viên và quyết định dựa trên kết quả biểu quyết của HĐQT là hợp lý, đúng quy định của Điều lệ PVE và Luật Doanh nghiệp”, đại diện PVE nhấn mạnh.

Về nội dung ngày ghi biên bản họp ĐHĐCĐ mà ông Đỗ Văn Thanh “tố” PVE ghi không đúng với ngày tổ chức Đại hội, đại diện PVE cho rằng, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tổ chức lần 2 vào ngày 28/4/2022 đã được làm xong và biểu quyết thông qua trước khi kết thúc cuộc họp với tỉ lệ thông qua là 76,0949%. Việc ghi ngày trên biên bản sau 01 ngày (29/4/2022) là do cuộc họp kết thúc muộn vào cùng ngày nên hôm sau (29/4/2022) mới đóng dấu, vào số văn thư để ban hành, do đó không trái với quy định nào của Luật Doanh nghiệp.

Liên quan đến nội dung, ông Thanh cho rằng Ban tổ chức Đại hội cản trở không cho một số cổ đông tham dự, đại diện PVE khẳng định không có chuyện ngăn cản cổ đông tham gia. Ban tổ chức chỉ kiểm tra an ninh khi vào tòa nhà và trước khi vào phòng họp được quy định theo Điều 146 Luật Doanh nghiệp.

“Theo quy định, Giấy ủy quyền phải là bản gốc (ký sống giữa hai bên), cổ đông đã ủy quyền cho một người rồi nhưng sau đó ủy quyền lại cho người khác thì văn bản hủy bỏ việc ủy quyền cũng cần xuất trình bản gốc. Ban tổ chức không thể xác minh được việc cổ đông đã hủy bỏ ủy quyền trước đó nếu như không có văn bản gốc để làm đối chứng. Công ty đại chúng như PVE có hàng ngàn cổ đông nên không thể vì một số trường hợp mà ảnh hưởng đến các cổ đông tham dự cuộc họp”, đại diện PVE giải thích.

Đối với nội dung tố cáo về việc bãi nhiệm TV HĐQT đối với ông Đỗ Văn Thanh là bất hợp pháp và trái với Nghị quyết của PVN về công tác cán bộ tại PVE, đại diện PVE cho rằng, trước cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 diễn ra ngày 28/4/2022, ông Đỗ Văn Thanh đã nhận đề cử làm ứng viên thành viên HĐQT của một nhóm cổ đông không phải là cổ đông PVN và cũng không báo cáo trước với PVN việc nhận đề cử này.

“Do đó, kể từ ngày 28/4/2022 sau khi trúng cử thì ông Đỗ Văn Thanh là thành viên HĐQT PVE đại diện cho 01 nhóm cổ đông không phải là cổ đông PVN. Hiện nay, ông Đỗ Văn Thanh vẫn là người lao động của PVE, hưởng lương và các chế độ theo quy định của PVE cho đến khi nghỉ chế độ hưu trí theo quy định của Nhà nước bắt đầu từ ngày 01/10/2022”, đại diện PVE cho hay.

Được biết, đại diện nhóm cổ đông nắm giữ 10% vốn của PVE là ông Đỗ Văn Thanh cũng đã gửi đơn khởi kiện Chủ tịch và một số thành viên HĐQT Công ty ra tòa án nhân dân huyện Nhà Bè, TP.HCM và đã được tòa này thụ lý.

Bình luận về vấn đề này, đại diện PVE cho rằng, việc khởi kiện là quyền của cổ đông. Đồng thời cho biết, doanh nghiệp cũng đã nhận được thông báo của tòa và đã thành lập Tổ công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của tòa án.

Trước khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 diễn ra, PVE đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính vì không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của HNX các tài liệu báo cáo tài chính quý IV/2019, báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, báo cáo thường niên 2019, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020, báo cáo các quý năm 2020, báo cáo tài chính bán niên 2020 đã được soát xét, báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2020, báo cáo tài chính quý I/2021.
Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Bị cổ đông khởi kiện ra tòa do tổ chức ĐHĐCĐ trái luật, đại diện PVE nói gì? tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1664657909 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1664657909 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,15
1 2 3 4 5 6 7