"Lấy nỗi lo của doanh nghiệp là nỗi lo của VCCI"

Diendandoanhnghiep.vn Ngày 15/6/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy VCCI đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

>> Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Công đoàn VCCI khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028

Đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VCCI phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VCCI phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy VCCI đã phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực, cùng các đồng chí lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong toàn Đảng bộ thực hiện tốt công tác và triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm.

Trong đó, có một số công việc nổi bật được ghi nhận như đổi tên từ Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành Đảng bộ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; tiếp tục kiện toàn 4 ban tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy VCCI bao gồm Văn phòng Đảng ủy VCCI, Ban tổ chức Đảng ủy VCCI, Ban tuyên giáo Đảng ủy VCCI, Cơ quan Ủy bản kiểm tra Đảng ủy VCCI. 

Đồng chí

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch VCCI phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng thời, tập trung triển khai đúng hướng 6 công việc trọng tâm và 3 đột phá chiến lược được đề ra tại Đại hội VCCI lần thứ 7. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, đồng chí Nguyễn Quang Vinh đánh giá, với sự chỉ đạo sát sao của Đảng đoàn VCCI cùng tinh thần đổi mới, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ đã tạo ra làn sóng mới, khí thế mới, góp phần xây dựng Đảng bộ VCCI là đảng bộ đoàn kết, đổi mới.

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí Trần Thị Lan Anh, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng Thư ký VCCI cho biết, 6 tháng đầu năm 2023 diễn ra sự kiện trọng đại kỷ niệm 60 năm ngày thành lập VCCI, Đảng ủy đã động viên cán bộ, đảng viên, người lao động trong VCCI đã nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2023 đã cơ bản được thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ. Công tác xây dựng Đảng về các mặt tổ chức xây dựng Đảng, tuyên giáo, dân vận, kiểm tra đều có những chuyển biến tích cực. Đảng ủy VCCI đã ban hành Chương trình công tác năm 2023, Chương trình kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các đảng bộ và chi bộ trực thuộc xây dựng Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp công tác với các ban, đơn vị, Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng kế hoạch thực hiện và quán triệt đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Đồng chí

Đồng chí Trần Thị Lan Anh, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng Thư ký VCCI trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và gắn với việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo chủ đề năm 2022 và năm 2023 được triển khai thực hiện tới cán bộ, đảng viên bằng những hình thức phù hợp và hiệu quả. 

Về công tác phát triển Đảng: Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy VCCI đã tiến hành quy trình, thủ tục và kết nạp 18 đảng viên mới, giới thiệu 21 quần chúng ưu tú cho Đảng và cử đi học lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng, 18 đảng viên mới đi bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị của Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương.  

Những kết quả trên đạt được là nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy VCCI, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, sự hướng dẫn nhiệt tình của các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối và đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ. Đồng thời có sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa Đảng ủy VCCI và Đảng đoàn VCCI.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023, tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc duy trì nền nếp, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hoàn thành việc kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy VCCI; kiện toàn các ban tham mưu của Đảng ủy, bổ sung cán bộ chuyên trách để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác đảng trong Đảng bộ. 

Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VCCI tổ chức thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện công khai minh bạch, dân góp ý, dân quyết định và dân kiểm tra theo quy định góp phần tăng thêm khí thế dân chủ trong toàn thể cơ quan, đơn vị của VCCI. 

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương về phòng chống tham nhũng. Căn cứ Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy VCCI và Đảng đoàn VCCI, Đảng ủy tiếp tục phối hợp với Đảng đoàn lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 và động viên cán bộ, đảng viên đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

>> Kiện toàn cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VCCI

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2023 của VCCI

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2023 của VCCI

Đánh giá công tác 6 tháng đầu năm VCCI, đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch VCCI cho biết, VCCI đã thực hiện được nhiều công việc, tạo được điểm nhấn như trong công tác xây dựng đảng: kiện toàn tổ chức, kiện toàn ban chấp hành, đặc biệt là thực hiện công tác bồi dưỡng cán bộ; kết nạp đảng viên mới… Công tác kiểm tra giám sát đi vào nề nếp; chưa phát hiện các trường hợp suy thoái tư tưởng đạo đức lối sống.

Ghi nhận những kết quả và nỗ lực của các đảng viên, đảng bộ, chi bộ trong VCCI đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, Chủ tịch VCCI nhận định, trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn, nhiệm vụ chuyên môn sẽ còn rất nhiều việc phải làm, công cuộc đổi mới của VCCI mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu. Do đó, 6 tháng cuối năm Chủ tịch VCCI đề nghị, Đàng ủy tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện công tác đổi mới trong nội dung hoạt động, quy chế làm việc, quy chế tài chính, công tác cán bộ, công tác hội viên… 

>>Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ VCCI lần thứ 2 nhiệm kỳ 2020-2025

Bên cạnh đó, Chủ tịch VCCI mong muốn, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy Đảng "lấy nỗi lo của doanh nghiệp là nỗi lo của mình" để trăn trở, từ đó đưa ra các chương trình nâng cao chất lượng hoạt động để hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp.

Đồng thời, Chủ tịch VCCI lưu ý các đồng chí lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt và thực hiện tốt các quy chế công việc vừa ban hành. Tiếp tục quan tâm đến việc kết nạp đảng viên mới. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần tăng thêm khí thế dân chủ trong toàn thể cơ quan, đơn vị của VCCI. Thực hiện tốt công tác tư tưởng để tạo sự đoàn kết, thống nhất, có tinh thần trách nhiệm cao; chống thoái hóa, suy thoái. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các ban, đơn vị trong VCCI. 

Với tinh thần mới sau khi kiện toàn Ban chấp hành và các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch VCCI kỳ vọng, Đảng ủy VCCI tiếp tục gìn giữ và phát huy các giá trị sẵn có, từ đó tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong 6 tháng cuối năm.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng tiến hành bỏ phiếu quy hoạch Tổng thư ký, Phó Chủ tịch, Chủ tịch VCCI, nhiệm kỳ 2026-2031 (bước 3) và bó phiếu bổ sung BCH, BTV Đảng ủy VCCI, nhiệm kỳ 2020-2025 (bước 3). Đồng thời, Hội nghĩ cũng công bố Quyết định thành lập 04 Ban tham mưu, giúp việc chuyên trách của Đảng ủy VCCI.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Các đại biểu tham gia Hội nghị thực hiện bỏ phiếu

Các đại biểu tham gia Hội nghị thực hiện bỏ phiếu quy hoạch Chủ tịch VCCI, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký VCCI nhiệm kỳ 2026-2031 và bỏ phiếu bổ sung BCH, BTV Đảng ủy VCCI, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội nghị

Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội nghị

 

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết "Lấy nỗi lo của doanh nghiệp là nỗi lo của VCCI" tại chuyên mục VCCI của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1718366125 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1718366125 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10