Quảng Ngãi: “Đất sạch” cho nhà đầu tư

Diendandoanhnghiep.vn Quảng Ngãi đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, chính vì vậy nhiệm vụ trọng tâm của Sở TNMT là phải đồng hành đảm bảo “đất sạch” cho nhà đầu tư.

Quảng Ngãi đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, chính vì vậy nhiệm vụ trọng tâm của Sở là phải đồng hành đảm bảo “đất sạch” cho nhà đầu tư.

Năm 2018, Theo công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam(VCCI), trong 10 chỉ số thành phần của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số tiếp cận đất đai đạt 6,55 điểm, cao hơn năm 2017 là 0,22 điểm và là một trong năm chỉ số tăng điểm.

p/Đếnp/năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi sẽ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Đến năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi sẽ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Công khai, minh bạch

Đây là năm thứ hai liên tiếp, chỉ số tiếp cận đất đai của Quảng Ngãi trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng điểm. Kết quả trên phần nào minh chứng cho những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo sự thông thoáng, đồng thời tạo được niềm tin đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế, góp phần đưa các dự án sớm đi vào hoạt động, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội.

Để khắc phục những bất cập trong công tác quy hoạch, năm 2018, Sở TN&MT đã tích cực triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của huyện, thành phố đã được Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và thông báo kết quả thẩm định, UBND các huyện, thành phố và hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt trong quý I năm 2019.

“Đặc biệt, hệ thống văn bản quy pháp pháp luật từng bước được hoàn thiện, các thủ tục hành chính ngày càng được kiểm soát chặt chẽ và cải cách theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, cắt giảm chi phí tuân thủ nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đối với tiếp nhận và giải quyết TTHC, năm 2018, Sở thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả đối với tất cả các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại trung tâm phục vụ hành chính công của UBND tỉnh.

Cụ thể, trong năm 2018 chúng tôi đã tiếp nhận, giải quyết 114.359 hồ sơ, tổng số hồ sơ giải quyết đúng hẹn 105.324 hồ sơ chiếm tỷ lệ 92,1%, hồ sơ trễ hẹn 9.034 hồ sơ chiếm tỉ lệ 7,9%(hầu hết hồ sơ trễ hẹn thuộc lĩnh vực đất đai do Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố tiếp nhận giải quyết cho hộ gia đình, cá nhân). Xác định việc nâng cao chỉ số PCI là một trong những khâu đột phá để nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, Sở đã tham mưu UBND tỉnh đầu tư hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai nói riêng và cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường nói chung. Đây là điều kiện hết sức quan trọng trong việc cải cách TTHC, vì dữ liệu đầy đủ sẽ giúp cho doanh nghiệp truy cập, tra cứu thông tin liên quan đến tình hình sử dụng đất trên địa bàn được nhanh nhất mà không phải tốn thời gian đến thực địa để tìm hiểu.

  Nâng cao chỉ số PCI là một trong những khâu đột phá để nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao và bền vững.

Đến nay đã thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính cho 11 xã thuộc huyện Sơn Tịnh với tổng diện tích đo vẽ là 24.310 ha, tổng số điểm địa chính đã lập là 144 điểm. Toàn tỉnh Quảng Ngãi có 68 xã thuộc 6 huyện là Lý Sơn, Minh Long, Tư Nghĩa, Ba Tơ, Nghĩa Hành, Trà Bồng, 03 xã Nghĩa An, Nghĩa Hà, Nghĩa Phú thuộc thành phố Quảng Ngãi và 09 xã khu kinh tế Dung quất thuộc Huyện Bình Sơn đã hoàn thành công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và được vận hành theo mô hình tập trung…”- ông Đỗ Minh Hải cho biết.

Bên cạnh đó, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của giám đốc Sở TN&MT đạt 100%. Ngoài ra, Sở còn tăng cường biện pháp quản lý, giám sát việc thực thi công vụ của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động nên đã giảm đáng kể và tiến đến chấm dứt tình trạng nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần giảm chi phí tuân thủ thủ tục của người dân và doanh nghiệp.

Sở TN&MT cũng đã hoàn thành việc xây dựng đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong của Sở trình UBND tỉnh thông qua Sở Nội vụ, cụ thể sáp nhập 02 phòng, 01 đơn vị sự nghiệp và thay đổi cơ cấu tổ chức của Chi cục biển và Hải đảo thành phòng Biển và Hải đảo; tham mưu UBND tỉnh ban hành 04 văn bản quy phạm pháp luật, 01 Chỉ thị để chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng trong vùng dự án đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và tăng cường quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc

Theo ông Đỗ Minh Hải: Năm 2019, Sở TN&MT tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản dưới luật theo hướng ưu tiên tháo gỡ các vướng mắc, bất cập. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai. Đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất và phát huy tối đa nguồn lực đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh… Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 19/4/2018 về tăng cường quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; tổ chức kiểm kê đất đai kỳ (2015-2019) theo quy định của pháp luật đất đai; tham mưu ban hành Nghị quyết về danh mục công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020 trên địa bàn tỉnh; tăng cường sự phối hợp giữa sở với các địa phương giải quyết những vấn đề tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

“Trong thời gian tới, Sở TN&MT sẽ tập trung phân tích kết quả đánh giá chỉ số tiếp cận đất đai hằng năm, qua đó sẽ xác định những điểm chưa phù hợp, những nội dung đánh giá thấp trong quá trình tiếp cận của doanh nghiệp, để có các giải pháp cải thiện, nâng cao. Trọng tâm là giải pháp giải quyết TTHC cho doanh nghiệp đơn giản và hiệu quả nhất. Tập trung rà soát, báo cáo UBND tỉnh, Bộ TN&MT trường xử lý những vướng mắc trong tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Chúng tôi rà soát những thành phần hồ sơ trong thủ tục hành chính đã được các cơ quan nhà nước ban hành để đơn giản hóa cho doanh nghiệp và công bố toàn bộ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trên cơ sở đó ban hành kế hoạch cụ thể về công tác phối hợp với các địa phương, Ban quản lý KKT và các KCN Quảng Ngãi để gặp gỡ, lắng nghe những kiến nghị, phản ảnh, đề xuất của doanh nghiệp nhằm kịp thời hướng dẫn, giải quyết đồng thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo nếu vượt thẩm quyền.”- ông Đỗ Minh Hải chia sẻ.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ngãi: “Đất sạch” cho nhà đầu tư tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1628130194 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1628130194 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,15
1 2 3 4 5 6 7
 
Khảo sát