Doanh nghiệp gia đình phát huy tinh thần dân tộc

Diendandoanhnghiep.vn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các doanh nhân, doanh nghiệp gia đình cần phát huy tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến vì một Việt Nam hùng cường.

>>>Gia tăng niềm tin trong doanh nghiệp gia đình

Tại cuộc gặp mặt đoàn đại biểu doanh nghiệp gia đình tiêu biểu cả nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng các đại biểu doanh nghiệp gia đình tiêu biểu và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vừa đón nhận tin vui khi Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới vừa được ban hành mới đây.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các doanh nhân, doanh nghiệp gia đình cần phát huy tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến vì một Việt Nam hùng cường.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các doanh nhân, doanh nghiệp gia đình cần phát huy tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến vì một Việt Nam hùng cường.

Thành tựu được thế giới ghi nhận

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, Nghị quyết số 41 đề ra yêu cầu phát triển đội ngũ doanh nghiệp dân tộc, đây là điểm mới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, để phát triển doanh nghiệp dân tộc, chúng ta rất cần phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có đạo đức, văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc, có trách nhiệm xã hội thông qua việc hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hóa, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp trong các gia đình doanh nhân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng vai trò của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển của đất nước; luôn khẳng định đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân là một trong những đội ngũ nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các quyết sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn vì lợi ích của người dân, doanh nghiệp và đặt người dân, doanh nghiệp vào vị trí trung tâm.

Trong giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch Covid-19, Quốc hội, Chính phủ đã luôn đồng hành cùng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân. Lần đầu tiên trong lịch sử, Quốc hội đã tổ chức các kỳ họp bất thường để kịp thời thông qua các quyết sách phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, qua đó tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, tạo thêm nhiều công ăn việc làm...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp gia đình ở Việt Nam không chỉ tăng nhanh về số lượng mà trình độ, năng lực quản lý và trách nhiệm xã hội cũng ngày càng được nâng cao. Nhiều doanh nghiệp gia đình đã phát triển lớn mạnh thành các tập đoàn kinh tế tư nhân có tiếng không chỉ trong nước, mà còn trên thế giới, như: THACO, Vingroup, Sovico, BRG, TH True milk…

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ nhiều đánh giá rất cao và sự ngạc nhiên của bạn bè quốc tế khi được tận mắt chứng kiến những thành tựu phát triển của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cá nhân Chủ tịch Quốc hội luôn ủng hộ cộng đồng doanh nghiệp gia đình Việt Nam phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ mong muốn các doanh nhân, doanh nghiệp gia đình quan tâm xây dựng, trau dồi, rèn luyện đạo đức, văn hóa kinh doanh, tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước thương dân, khát vọng cống hiến vì một Việt Nam hùng cường, trách nhiệm xã hội để phát triển bền vững và xứng tầm là những doanh nhân đại diện cho một đất nước Việt Nam phát triển, văn minh, hạnh phúc. Cần lấy đạo đức làm cốt lõi xây dựng văn hóa kinh doanh Việt Nam. Xây dựng, thực hành các chuẩn mực đạo đức doanh nhân, văn hóa kinh doanh bản sắc Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa kinh doanh quốc tế, coi đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa chiến lược lâu dài trong xây dựng và phát huy đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới.

Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Phạm Tấn Công.

Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Phạm Tấn Công.

Báo cáo tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Phạm Tấn Công cho biết, sau 37 năm đổi mới, nước ta đã hình thành đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp hùng hậu. Lực lượng doanh nhân, doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp gia đình, đã góp phần quan trọng trong thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, góp phần đưa nước ta từ quốc gia kém phát triển, lạc hậu thành nền kinh tế lớn thứ 37 của thế giới, nằm trong tốp 20 quốc gia có quy mô thương mại quốc tế lớn nhất thế giới. 

Riêng các doanh nghiệp gia đình chính là một bộ phận quan trọng của đội ngũ doanh nghiệp dân tộc. Hiện Việt Nam có trên 900.000 doanh nghiệp, trên 20.000 hợp tác xã và trên 5 triệu hộ kinh doanh cá thể. Doanh nghiệp gia đình hiện chiếm 70% số lượng doanh nghiệp tại Việt Nam, chưa kể trên 5 triệu hộ kinh doanh cá thể có thể coi là các doanh nghiệp gia đình siêu nhỏ. Doanh nghiệp gia đình cũng là nguồn hình thành đội ngũ doanh nghiệp lớn mạnh của đất nước và cũng là hình thức kinh doanh chủ yếu trên thế giới.

Được biết, từ năm 2014, VCCI đã thành lập Hội đồng Doanh nghiệp gia đình Việt Nam và suốt gần 10 năm qua đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực để phát triển các doanh nghiệp gia đình.

Doanh nghiệp gia đình hiện chiếm 70% số lượng doanh nghiệp tại Việt Nam, chưa kể trên 5 triệu hộ kinh doanh cá thể có thể coi là các doanh nghiệp gia đình siêu nhỏ.

Doanh nghiệp gia đình hiện chiếm 70% số lượng doanh nghiệp tại Việt Nam, chưa kể trên 5 triệu hộ kinh doanh cá thể có thể coi là các doanh nghiệp gia đình siêu nhỏ.

Song song với đó, Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị mới ban hành ngày 10/10/2023 về xây dựng và phát huy đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới đã đề ra yêu cầu phát triển đội ngũ doanh nghiệp dân tộc, một nội dung rất quan trọng để bảo đảm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

“Căn cứ định hướng này của Nghị quyết, có thể thấy việc phát triển các doanh nghiệp gia đình là rất quan trọng, vì đây chính là một nguồn để hình thành đội ngũ doanh nghiệp dân tộc lớn mạnh, vì vậy có thể hiểu các doanh nghiệp gia đình chính là một bộ phận quan trọng của đội ngũ doanh nghiệp dân tộc. Đây là nội dung quan trọng để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ”, ông Phạm Tấn Công cho biết thêm.

>>>“Ngọn hải đăng” trong doanh nghiệp gia đình

Xây dựng môi trường pháp lý bình đẳng

Từ góc độ doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sovico Holdings Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết, các doanh nghiệp gia đình Việt Nam ngày càng phát triển, có đạo đức, văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc, có trách nhiệm xã hội. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp đạt tầm quốc tế có vị thế, vai trò trong chuỗi giá trị toàn cầu, có năng lực cạnh tranh quốc tế, chuẩn bị cho thế hệ kế cận đón nhận.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sovico Holdings Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết, các doanh nghiệp gia đình Việt Nam ngày càng phát triển.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sovico Holdings Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết, các doanh nghiệp gia đình Việt Nam ngày càng phát triển.

Sovico là tập đoàn kinh tế đa ngành có hơn 30 năm phát triển với hơn 40.000 cán bộ, nhân viên; tham gia thành lập nhiều ngân hàng. Ngân hàng HDBank và Hãng hàng không Vietjet đang có những bước phát triển mạnh mẽ. Đảng bộ trong tập đoàn có hơn 200 đảng viên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của tập đoàn cũng có hàng chục nghìn đoàn viên.

“Chúng tôi mang tinh thần, khí phách của doanh nhân Việt Nam, luôn nỗ lực vượt khó cùng triết lý kinh doanh hướng thiện”, doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết.

mong Quốc hội xây dựng môi trường pháp lý bình đẳng, thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp mong Quốc hội xây dựng môi trường pháp lý bình đẳng, thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đồng quan điểm, Chủ tịch Tập đoàn BRG Nguyễn Thị Nga nhấn mạnh việc đào tạo thế hệ sau là yếu tố cốt lõi để các thế hệ tiếp theo có nhiều đam mê, kiến thức, kế thừa các thế hệ đi trước, mang tri thức của thế giới về Việt Nam.

Đồng thời mong Quốc hội xây dựng môi trường pháp lý bình đẳng, thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát triển sản xuất, kinh doanh.

 

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Doanh nghiệp gia đình phát huy tinh thần dân tộc tại chuyên mục VCCI của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1716335118 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1716335118 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10