Doanh nghiệp số động lực phát triển kinh tế số

Diendandoanhnghiep.vn EVNHCMC đã chính thức trở thành doanh nghiệp đầu tiên của cả nước được chứng nhận là doanh nghiệp số.

>>EVNHCMC trở thành doanh nghiệp số đầu tiên

Sáng ngày 30/12/2022, tại trụ sở Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), đồng chí Trần Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kinh tế số - Xã hội số, đã đại diện cho Bộ Thông tin và Truyền thông trao Giấy chứng nhận hoàn thành thực hiện đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp cho Tổng công ty Điện lực TPHCM.

Ông Phạm Quốc Bảo – Chủ tịch HĐTV EVNHCMC (phải) đón nhận Giấy chứng nhận Doanh nghiệp số đầu tiên của cả nước.

Ông Phạm Quốc Bảo – Chủ tịch HĐTV EVNHCMC (phải) đón nhận Giấy chứng nhận Doanh nghiệp số đầu tiên của cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ ông Trần Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ kinh tế số – xã hội cho biết, với việc được đón nhận Giấy chứng nhận số 01 về việc hoàn thành thực hiện đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp (N­­o 01/BTTTT-KTS&SXH ngày 28/12/2022), với mức “Hình thành doanh nghiệp số”, EVNHCMC đã chính thức trở thành doanh nghiệp đầu tiên của cả nước được chứng nhận là doanh nghiệp số.

Kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số của Tổng công ty được thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định 1970/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số.

Công ty mẹ - Cơ quan Tổng công ty Điện lực TPHCM, với vai trò tổ chức và dẫn dắt quá trình chuyển đổi số, đã đạt 545 điểm, tiệm cận điểm chuẩn của mức 4 là 556 điểm. Đây là số điểm rất cao, thể hiện việc doanh nghiệp đã cơ bản hoàn tất quá trình hình thành doanh nghiệp số và sẵn sàng để phát triển lên mức nâng cao.

Có 3/24 đơn vị trực thuộc EVNHCMC là Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện, Trung tâm Chăm sóc khách hàng và Công ty Công nghệ thông tin đã được xác nhận đạt mức độ nâng cao về chuyển đổi số (mức 4/5). Điều này thể hiện rõ các thế mạnh mũi nhọn của EVNHCMC trên các phương diện: có lưới điện 100% tự động hóa, có chất lượng dịch vụ khách hàng xuất sắc và có hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin tiên tiến, hiện đại để thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng là đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục với chất lượng ngày càng cao trên địa bàn TP.HCM - đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Trong khuôn khổ của lễ trao chứng nhận chuyển đổi số, EVNHCMC cũng đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Vụ kinh tế số và Xã hội số - Bộ Thông tin và Truyền thông, với mục tiêu xây dựng mô hình mẫu về đánh giá mức độ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, phối hợp đào tạo, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực kinh tế số - xã hội số và khuyến khích phát triển các hoạt động kinh tế số trong lĩnh vực năng lượng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ trong buổi lễ ông Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Điện lực TPHCM cho biết, Những kết quả nêu trên vừa là niềm tự hào, vừa là động lực khích lệ để toàn thể cán bộ, công nhân viên lao động của EVNHCMC tiếp tục không ngừng phấn đấu nâng cao mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp, góp phần tích cực, hiệu quả vào việc thực hiện chủ trương chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số của Chính phủ.

ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Vụ kinh tế số và Xã hội số - Bộ Thông tin và Truyền thông và Tổng công ty Điện lực TPHCM.

Ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Vụ kinh tế số và Xã hội số - Bộ Thông tin và Truyền thông và Tổng công ty Điện lực TPHCM.

>>CHUYỂN ĐỔI SỐ: Đo lường mức độ chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Trong năm 2023 tới, Thành phố Hồ Chí Minh đặt trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế với Chủ đề năm là “Nâng cao hiệu quả chất lượng công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư” với mục tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) thành phố tăng trưởng cơ bản từ 7,5 đến 8,0%. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã xác định Chủ đề năm 2023 là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Về phía EVNHCMC, đây là năm bản lề và là năm Tổng công ty rà soát, đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III (nhiệm kỳ 2020 – 2025), và đề ra các giải pháp tăng tốc để hướng đến hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2020-2025.

Trên tinh thần đó, tập thể Ban Lãnh đạo và toàn thể CBNV-NLĐ EVNHCMC nghiêm túc tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, cam kết đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dân sinh của Thành phố; góp phần cải thiện môi trường đầu tư của Thành phố;

Thứ hai, nghiêm túc tiếp thu các nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng giám đốc Tập đoàn trong Hội nghị hôm nay, đặc biệt là việc tập trung khắc phục môt số vướng mắc, khó khăn trong công tác đầu tư xây dựng và chú trọng thực hiện 11 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, để đưa vào các giải pháp hoàn thiện trong chương trình công tác của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc trong năm 2023, tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm;

Thứ ba, rà soát, đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện 09 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, NK 2020 – 2025 và khẩn trương triển khai thực hiện 08 nhóm nhiệm vụ, 68 giải pháp trọng tâm đã đề ra trong Kế hoạch SXKD & ĐTPT năm 2023 của Tổng công ty.

Thứ tư, quyết liệt thực hiện các giải pháp tăng doanh thu, giảm chi phí, cân đối tài chính; duy trì và phát triển năng lực tài chính vững mạnh, minh bạch; sử dụng vốn hiệu quả, xem đây là điều kiện tiên quyết xuyên suốt quá trình chỉ đạo, điều hành.

Đặc biệt, Tập trung củng cố 3 trụ cột trong lộ trình thực hiện mục tiêu phát triển Tổng công ty ngang tầm các Công ty điện lực tiên tiến trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương: Thực hiện lộ trình Doanh nghiệp số đạt mức nâng cao trong giai đoạn 2023 – 2025; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện lộ trình xây dựng LĐTM giai đoạn 2023 – 2025 hướng đến tiệm cận với trình độ phát triển lưới điện thông minh của thế giới; Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp dựa trên nền tảng doanh nghiệp số; quản trị rủi ro trong mọi mặt hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

 Chứng nhận doanh nghiệp số

Chứng nhận doanh nghiệp số

Ngoài ra, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất ổn dẫn đến nhiều khó khăn, thách thức trong việc đảm bảo cung ứng, phân phối điện và đầu tư phát triển lưới điện; song song đó, là việc tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng dựa trên nền tảng Doanh nghiệp số. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và của UBNDTP, sự hỗ trợ của các Sở ngành thành phố, cùng với việc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, lao động sáng tạo, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV-NLĐ Tổng công ty Điện lực TP.HCM quyết tâm và cam kết vượt qua những khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; đảm bảo hoạt động SXKD của Tổng công ty đạt hiệu quả nhằm góp phần tích cực vào công cuộc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của thành phố trong điều kiện kinh tế thành phố vừa phục hồi sau đại dịch.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Doanh nghiệp số động lực phát triển kinh tế số tại chuyên mục Xe - Công nghệ của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1721432519 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1721432519 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10