Dự án Hạ tầng và kênh thoát lũ Hòa Liên (Đà Nẵng): “Đụng đâu sai đó”.

Diendandoanhnghiep.vn Tất cả các khâu tại công trình dự án các khu Hạ tầng kỹ thuật tái định cư và tuyến kênh thoát lũ tổng thể xã Hòa Liên – dự án gây nhiều bức xúc cho nhân dân qua thanh tra đều “dính” sai phạm.

Đây là thông tin vừa được thanh tra TP Đà Nẵng công bố tại Kết luận thanh tra về công tác quản lý chất lượng xây dựng các khu Hạ tầng Kỹ thuật tái định cư và tuyến kênh thoát lũ tổng thể xã Hòa Liên. 

Phát biểu trước đó, đại diện thanh tra thành phố Đà Nẵng đã cho biết công tác thanh tra tại các dự án Hạ tầng và kênh thoát lũ Hòa Liên: “đụng đâu cũng thấy sai phạm”.

Cụ thể, đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Hòa Liên 3, Hòa Liên 4 giai đoạn 1 và Hòa Liên 4 giai đoạn 2, kết luận thanh tra chỉ ra các vi phạm hầu như trong tất cả các khâu từ lập dự án, giám sát đầu tư, khảo sát, thiết kế, đấu thầu, quản lý chất lượng, giám sát, đến thi công xây dựng.

Trách nhiệm được xác định thuộc về công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng - Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng (gọi tắt Công ty Xây lắp Nhà Đà Nẵng) và các đơn vị liên quan là công ty trong lĩnh vực cùng ký kết thực hiện dự án.

Kết luận được ký bởi Chánh thanh tra thành phố Đà Nẵng, ông Trần Huy Đức ngày 18/5 cho thấy, hồ sơ dự án được phê duyệt sau khi phê  duyệt thiết kế - dự toán không thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư các dự án theo quy định.

Công tác khảo sát địa chất tại 2 dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Hòa Liên 3 và Hòa Liên 4 giai đoạn 2 đã không tổ chức thực hiện công tác khảo sát xây dựng để phục vụ triển khai hồ sơ thiết kế vi phạm quy định của Luật Xây dựng 2003, Nghị định 209/ 2004 của Chính phủ.

Dự án kênh thoát lũ Hoà Liên gây rất nhiều bức xúc cho người dân qua thanh tra cho thấy nhiều sai phạm

Dự án kênh thoát lũ Hoà Liên gây rất nhiều bức xúc cho người dân qua thanh tra cho thấy nhiều sai phạm

Các sai phạm tại dự án Hòa Liên 4 giai đoạn 1 như không đảm bảo theo tiêu chuẩn xây dựng, không thực hiện công tác giám sát quá trình khảo sát địa chất; thiếu trách nhiệm gây lãng phí vốn đầu tư trong nghiệm thu, thanh toán hợp đồng khảo sát địa chất. Trách nhiệm về những vi phạm này thuộc về Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng - Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng, đơn vị khảo sát Công ty TNHH tư vấn kiến trúc miền Trung và Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định Hải Hậu.

Thứ hai, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của ba dự án được lập khi không đảm bảo các căn cứ tuy nhiên vẫn được nghiệm thu. Công tác thẩm tra, thẩm định không phát hiện xử lý các thiếu sót trong hồ sơ thiết kế, phê duyệt hồ sơ thiết kế không đúng quy định. Kết luận nêu rõ trách nhiệm cũng thuộc về Công ty Xây lắp Nhà Đà Nẵng, đơn vị thiết kế Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ B&R,  Viện Quy hoạch Xây dựng và Công ty TV kiến trúc miền Trung. Trách nhiệm trong công tác thẩm tra thuộc về Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng và các đơn vị Công ty cổ phần tư vấn xây dựng HST và Công ty tư vấn xây dựng Miền Trung.

Thứ ba, trong công tác đấu thầu: Công ty Xây lắp Nhà Đà Nẵng (bên mời thầu) đã “thực hiện Chỉ định thầu trái quy định” đối với 5 gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng tư vấn lựa chọn nhà thầu cho Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Thuận Anh do anh Nguyễn Tuấn Thanh làm giám đốc.

Qua xác minh nhân thân, Thanh tra Đà Nẵng cho biết: “Ông Nguyễn Tuấn Thanh là con ruột của ông Nguyễn Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty Xây lắp Nhà Đà Nẵng". Theo kết luận, đây là vi phạm các hành vi bị cấm trong đấu thầu theo Luật đấu thầu 2005 và vi phạm những điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm theo Luật Phòng chống tham nhũng.

Kết luận vừa được Thanh tra Đà Nẵng công bố gây nhiều ngỡ ngàng vì mức độ đụng đâu cũng thấy sai phạm tại các dự án

Kết luận vừa được Thanh tra Đà Nẵng công bố gây nhiều ngỡ ngàng vì mức độ đụng đâu cũng thấy sai phạm tại các dự án

Trách nhiệm này được xác định thuộc về Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân tham mưu trực thuộc có liên quan của Công ty Nhà Đà Nẵng, bộ phận tham mưu của văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Xây dựng trong việc ban hành văn bản phê duyệt và đồng ý chủ trương.

Bên cạnh đó, công tác đấu thầu còn có sai phạm về thực hiện Chỉ định thầu vượt hạn mức quy định đối với gói thầu xây lắp dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư hòa Liên 4 giai đoạn 1. Cụ thể, giá gói thầu là hơn 27,5 tỷ đồng trong khi hạn mức quy định là không quá 5 tỷ đồng, kết luận thanh tra ngày 18/5 cho hay. Ngoài ra còn thực hiện đấu thầu hạn chế đối với các gói thầu xây lắp các hạng mục thuộc trường hợp đấu thầu rộng rãi theo quy định. 

Trình tự, thủ tục trong công tác đấu thầu, điều kiện năng lực của các chủ thể tham gia xây dựng như thực hiện quy trình chỉ định thầu rút gọn không đúng quy địn; không lập phê duyệt kế hoạch đấu thầu đối với các gói thầu tư vấn khảo sát địa chất lập dự án đầu tư; không đăng tải thông tin về đấu thầu trên phương tiện truyền thông; thành lập tổ chuyên gia đấu thầu không đảm bảo điều kiện năng lực về chứng chỉ đấu thầu; không ban hành quyết định thành lập Ban Điều hành dự án; không có chức danh giám đốc tư vấn quản lý điều hành dự án phù hợp với loại cấp công trình; chỉ huy trưởng công trình không đảm bảo năng lực về kinh nghiệm theo yêu cầu quy định tại hồ sơ yêu cầu; tư vấn giám sát trưởng không có tên trong danh sách cán bộ chủ chốt, không có quyết định phân công nhiệm vụ tư vấn giám sát.

Công tác quản lý chất lượng thi công giám sát cũng không thực hiện đúng các quy định của Luật Xây dựng năm 2003.

Kết luận thanh tra về nguyên nhân, trách nhiệm liên quan sụt lún tại các dự án này,  thanh tra Đà Nẵng cho biết nguyên nhân chủ yếu gây sụt lún là do không thực hiện công tác khảo sát địa chất xây dựng đảm bảo theo quy định, làm căn cứ để phục vụ triển khai hồ sơ thiết kế dẫn đến thiết kế thiếu căn cứ không tính toán đề xuất biện pháp xử lý nền  đất yếu, nên quá trình thi công các khu vực có lớp đất yếu gây nên hiện tượng lún.

Trách nhiệm để xảy ra sự cố sụt lún tại 3 dự án này tiếp tục thuộc về đơn vị điều hành dự án là Công ty Xây lắp Nhà Đà Nẵng,  tư vấn thiết kế và các đơn vị liên quan trong công tác thẩm định giám sát thi công,  cơ quan thanh tra  thành phố kết luận.

Về tuyến kênh thoát lũ tổng thể khu vực xã  Hoà Liên -  một dự án quá bức xúc cho nhân dân trong suốt thời gian qua.

Chánh Thanh tra Đà Nẵng cũng khẳng định và kết luận đã phát hiện nhiều sai phạm tại dự án này. Theo đó, trách nhiệm thuộc về nhà đầu tư doanh nghiệp dự án Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV BTKTL, Viện Quy hoạch xây dựng thành phố Đà Nẵng, Trung tâm tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng và Công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam.

Đề cập đến tiến độ thực hiện thi công xây dựng hạng mục kênh thoát lũ  bị chậm  đến 16 tháng so với hợp đồng,  qua thanh tra cho thấy hồ sơ thuyết minh dự án chưa đánh giá đầy đủ tính khả thi các khó khăn vướng mắc từ đền bù giải tỏa; việc lập thẩm định, phê duyệt thiết kế kéo dài hơn 2 năm; quá trình lập thẩm định và hiệu chỉnh hồ sơ thiết kế đến 4 lần. Thêm vào đó, còn là một số khó khăn vướng mắc trong công tác phối hợp chậm giải phóng bàn giao mặt bằng như vướng các công trình dân sinh, chưa có đất bố trí tái định cư…

Trách nhiệm cho các sai phạm tại dự án bức xúc này một lần nữa thuộc về Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, nhà đầu tư, Viện Quy hoạch xây dựng thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất  Thành phố Đà Nẵng, thanh tra Đà Nẵng xác định.

Cũng tại kết luận Thanh tra gây bất ngờ này đơn vị thanh tra Đà Nẵng đã đề nghị chuyển các hồ sơ liên quan có dấu hiệu tội phạm trong công tác điều hành quản lý của Công ty TNHH MTV  Vật liệu Xây dựng, Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng cùng các tổ chức cá nhân có liên quan sang Cơ quan điều tra Công an thành phố Đà Nẵng để xử lý vi phạm theo quy định.

Các cơ quan như Sở Xây dựng  (chủ đầu tư), Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các bộ phận, cá nhân cụ thể; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng chấn chỉnh, khắc phục và xử lý các thiếu sót, sai phạm.

Đối với những sai phạm tại tuyến kênh thoát lũ tổng thể xã Hòa Liên, Thanh tra thành phố kiến nghị Ủy ban nhân dân Đà Nẵng chỉ đạo  kiểm điểm trách nhiệm và tổ chức chấn chỉnh đối với Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố, nhà đầu tư doanh nghiệp dự án, Viện Quy hoạch xây dựng thành phố Đà Nẵng; Trung tâm tư vấn thủ tục xây dựng Đà Nẵng; Công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng; Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố Đà Nẵng.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Dự án Hạ tầng và kênh thoát lũ Hòa Liên (Đà Nẵng): “Đụng đâu sai đó”. tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1624479313 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1624479313 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,15
1 2 3 4 5 6 7