Hoạch định chiến lược phát triển Nghệ An – Bài 1: Khát vọng bứt phá!

Diendandoanhnghiep.vn Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có nhiều nội dung quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược và sứ mệnh phát triển của địa phương này trong giai đoạn sắp tới…

Trong đó, phấn đấu đến năm 20230, Nghệ An là tỉnh khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ trên một số lĩnh vực có thế mạnh. Tầm nhìn đến năm 2050, Nghệ An là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại.

Sẵn sàng tâm thế…

Nghệ An là địa phương nằm ở trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, với diện tích tự nhiên hơn 16.000km2 lớn nhất cả nước; có bờ biển dài 82km và 468,281km đường biên giới giáp với 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Bô ly Khăm xay, Hủa Phăn của nước bạn Lào.

>>Nghệ An “phác họa” bức tranh kinh tế năm 2024 ra sao?

Việc nắm giữ vị trí địa lý trên đã tạo cho địa phương này có vai trò quan trọng trong việc kết nối, giao lưu kinh tế - xã hội giữa 2 miền Bắc - Nam, hành lang kinh tế Đông - Tây gắn với nước CHDCND Lào và các tỉnh Đông Bắc của Thái Lan; xây dựng và phát triển kinh tế biển, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế đối ngoại cũng như mở rộng hợp tác quốc tế với nhiều quốc gia trên thế giới.

Toàn cảnh hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050

Toàn cảnh hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050

Nhận thức rõ tiềm năng, lợi thế đó, những năm qua, các cấp chính quyền tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết liệt thực hiện nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đã đạt được nhiều thành tựu, kết quả đáng ghi nhận.

>>Nghệ An “phác họa” bức tranh kinh tế 2024 – Bài 2: Vươn mình vượt “sóng dữ”

Cụ thể, trong năm 2023 vừa qua, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm toàn tỉnh Nghệ An tăng 7,14%, đứng thứ 26/63 địa phương và đứng thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ. Trong khi đó, mặc dù chịu nhiều biến động của kinh tế thị trường trong nước và thế giới, tuy nhiên tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn vẫn ghi nhận kết quả khả quan khi lần đầu tiên vượt ngưỡng 3 tỷ USD, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

đặt mục tiêu cốt lõi, xuyên suốt, đó là phấn đấu đến năm 2030, Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ

Địa phương đặt mục tiêu cốt lõi, xuyên suốt, đó là phấn đấu đến năm 2030, Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ

Đáng chú ý, đó là công tác thu hút đầu tư, nhất là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là điểm sáng nổi bật của địa phương này trong năm qua khi tổng vốn FDI đăng ký mới và điều chỉnh đạt trên 1,6 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay và đứng thứ 8/63 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước.

Không những vậy, các lĩnh vực khác như văn hóa - xã hội, an sinh xã hội cũng được tỉnh Nghệ An quan tâm, chú trọng thực hiện, đặc biệt là triển khai có hiệu quả chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023 – 2025. Theo đó, qua số liệu thống kê, địa phương đã vận động ủng hộ hơn 12.500 căn nhà, với tổng kinh phí gần 640 tỷ đồng; đến nay đã xây dựng và sửa chữa hơn 7.200 căn, đạt 132% kế hoạch đề ra trong năm 2023…

Thể hiện rõ khát vọng

Với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, giải phóng tối đa mọi nguồn lực, tạo bứt phá trong phát triển, Nghệ An đã xây dựng đề án quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, đặt mục tiêu cốt lõi, xuyên suốt, đó là phấn đấu đến năm 2030, Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ trên một số lĩnh vực có thế mạnh. Tầm nhìn đến năm 2050, Nghệ An là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại.

Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định một số mục tiêu cụ thể để thực hiện như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân thời kỳ 2021 - 2030 đạt khoảng 10,5- 11,0%/năm; Năng suất lao động tăng bình quân 10-11%/năm; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân khoảng 12%/năm; Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thời kỳ 2021 - 2030 khoảng 1.650 nghìn tỷ đồng; Tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 58%.

Mới đây, trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 và đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam đến năm 2040, ông Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã cho biết: Nhận thức vai trò và tầm quan trọng của công tác quy hoạch đối với sự phát triển của tỉnh; xác định công tác quy hoạch phải đi trước một bước, là công cụ cần thiết để hoạch định, quản lý, điều hành thống nhất, xuyên suốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

>>Nghệ An tiếp tục “hối thúc” cải cách hành chính nhà nước

Do vậy, ngay sau khi Luật Quy hoạch và các văn bản pháp luật có liên quan đến quy hoạch được ban hành, tỉnh Nghệ An đã khẩn trương tổ chức xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là 2 bản quy hoạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới với mục tiêu và tầm nhìn dài hạn.

thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là điểm sáng nổi bật của địa phương này trong năm qua khi tổng vốn FDI đăng ký mới và điều chỉnh đạt trên 1,6 tỷ USD

Công tác thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là điểm sáng nổi bật của địa phương này trong năm qua khi tổng vốn FDI đăng ký mới và điều chỉnh đạt trên 1,6 tỷ USD

Theo ông Nguyễn Đức Trung, quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã kế thừa những kết quả, thành tựu quan trọng của giai đoạn trước, đồng thời bám sát các Nghị quyết, định hướng, chỉ đạo mới của Trung ương, các quy hoạch cấp quốc gia để tích hợp theo hướng thống nhất, đồng bộ...

Các phương án, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp đều hướng đến nhằm phát triển 2 khu vực động lực tăng trưởng; thực hiện 3 đột phá chiến lược; hình thành và phát triển 4 hành lang kinh tế gắn với các lĩnh vực trọng tâm; phát triển 5 lĩnh vực kinh tế trụ cột và xây dựng 6 trung tâm đô thị tạo động lực dẫn dắt phát triển.

 “Tỉnh Nghệ An tin tưởng rằng với các quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và công bố hôm nay sẽ mở ra nhiều cơ hội mới, triển vọng mới cho sự phát triển đột phá, nhanh và bền vững của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới” – ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Đáng chú ý, bên cạnh lập quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Nghệ An còn thể hiện rõ quyết tâm, khát vọng phát triển bằng việc xây dựng đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam đến năm 2040 nhằm đưa khu vực này trở thành động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn tới. 

 

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Hoạch định chiến lược phát triển Nghệ An – Bài 1: Khát vọng bứt phá! tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1716478281 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1716478281 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10