Kết quả thanh tra mua sắm thiết bị y tế phòng, chống COVID-19 tại Đà Nẵng thế nào?

Diendandoanhnghiep.vn Thanh tra Đà Nẵng vừa có kết luận về việc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

>>Giám đốc CDC Đà Nẵng bị bắt vì dính líu đến Công ty Việt Á

Ngày 29/6, ông Phan Thanh Long, Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng đã ký thông báo số 463/TB-TTTP kết luận về việc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng.

Theo thông tin, Thanh tra TP Đà Nẵng có quyết định thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng và quyết định gia hạn thời gian thanh tra. Theo đó, đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại đơn vị từ ngày 17/02 đến ngày 05/5, không tiến hành kiểm tra, xác minh các gói thầu có liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á mà cơ quan Công an đã có văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu hoặc đã thu thập hồ sơ gói thầu phục vụ công tác điều tra.

“Trong quá trình thanh tra, Thanh tra thành phố tập trung kiểm tra, đánh giá việc xác định nhu cầu mua sắm, lập kế hoạch mua sắm, và việc chỉ đạo điều hành công tác mua sắm. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện mua sắm như chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, ký hợp đồng, thanh toán, tiếp nhận, bàn giao TTBYT, quyết toán kinh phí mua sắm. Qua thanh tra phát hiện các vi phạm, tồn tại, thiếu sót”, thông tin từ Thanh tra TP Đà Nẵng.

a

Thanh tra TP Đà Nẵng tiến hành thanh tra Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng phát hiện nhiều thiếu sót, sai phạm mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tại kết quả kiểm tra, xác minh về quyết định mua sắm hàng hóa, số lượng hàng tồn kho, áp dụng định mức sử dụng vật tư làm căn cứ xác định nhu cầu để quyết định mua sắm không đảm bảo quy định. Về xây dựng giá gói thầu, có thiếu sót trong việc không ban hành văn bản gửi các đơn vị cung cấp hàng hóa trên địa bàn đề nghị báo giá để làm cơ sở xây dựng giá gói thầu.

“Có dấu hiệu hợp thức hóa các báo giá, ngày ghi trên báo giá sau thời điểm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, không đủ căn cứ để xây dựng giá gói thầu là không đúng quy định”, văn bản ông Phan Thanh Long ký nêu rõ.

Ngoài ra, đơn vị còn thiếu sót trong việc không tham khảo giá trúng thầu trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc Bộ Y tế khi xác định giá gói thầu đối với một số mặt hàng. Việc xác định giá gói thầu để thực hiện mua sắm có tham khảo giá trúng thầu nhưng cao hơn giá mà Đoàn Thanh tra tra cứu trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc Bộ Y tế đối với một số mặt hàng như bộ trang phục chống dịch cấp độ 2, khẩu trang y tế 3 lớp, áo choàng y tế.

Sở Y tế Đà Nẵng có rà soát giá tại Cổng công khai kết quả trúng thầu của Bộ Y tế đối với các mặt hàng do Trung tâm đề xuất mua sắm, tuy nhiên tại các văn bản thẩm định của Sở Y tế không thể hiện việc giải trình, thuyết minh cụ thể về giá theo quy định.

Đối với việc lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các thiếu sót trong việc sử dụng mẫu văn bản, không đầy đủ các nội dung. Đặc biệt, thiếu các nội dung về phần công việc liên quan đến các gói thầu thực hiện trước với giá trị tương ứng và lý do không áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi khi trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, không có văn bản trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thuộc thẩm quyền phê duyệt của Giám đốc Trung tâm là không đúng theo quy định.

T

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng dấu hiệu hợp thức hóa các báo giá, ngày ghi trên báo giá sau thời điểm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, không đủ căn cứ để xây dựng giá gói thầu là không đúng quy định.

“Văn bản trình duyệt của Trung tâm và Báo cáo thẩm định của Sở Y tế không thể hiện cụ thể tính cấp bách của tình hình dịch cũng như không nêu cụ thể phương án ứng phó theo từng cấp độ dịch bệnh để xác định số lượng, chủng loại cần mua thuộc phạm vi quản lý để tổ chức thực hiện mua sắm đáp ứng yêu cầu cấp bách trong phòng chống dịch theo quy định về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19 đối với các gói thầu được căn cứ điểm a khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu để trình phê duyệt áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu”, văn bản của Thanh tra Đà Nẵng thể hiện rõ.

Ngoài ra, Trung tâm không tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt Quyết định mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong cùng một văn bản là không đúng quy định tại khoản 1 Điều 37 và khoản 2 Điều 34 Luật Đấu thầu.

Trong việc tổ chức đấu thầu, sai sót trong việc thông báo chào giá, chào hàng cạnh tranh, thành phần báo giá, đăng tải thông báo mời chào, tiếp nhận báo giá, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, sử dụng báo giá của các nhà thầu không đủ tư cách hợp lệ, việc nhà thầu trúng thầu không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Chương II: Phạm vi, yêu cầu của gói thầu của Mẫu số 5.

Hồ sơ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Trung tâm không đầy đủ các thủ tục thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Bản chụp các hồ sơ tài liệu gồm hồ sơ mời thầu, biên bản đóng thầu, mở thầu, hồ sơ dự thầu, không có Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho hình thức chào hàng cạnh trạnh rút gọn, chỉ định thầu rút gọn cho 01 nhà thầu không đủ tư cách hợp lệ, vi phạm điểm h khoản 6 Điều 89 Luật Đấu thầu.

“Trong việc thực hiện hợp đồng, tiếp nhận hàng trước thời điểm phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, vi phạm điểm đ khoản 7 Điều 89 Luật Đấu thầu. Theo giải trình của đơn vị, do tình hình dịch diễn biến phức tạp nên đã mượn hàng trước để kịp thời sử dụng. Tuy nhiên, không có hồ sơ, tài liệu chứng minh việc mượn hàng, trả hàng. Nhiều văn bản liên quan đến hồ sơ thầu được cập nhật sau ngày ban hành trên hệ thống, tồn tại nhiều văn bản cùng số cùng ngày nhưng khác nhau về nội dung và không tìm thấy văn bản trên hệ thống văn bản quản lý điều hành tại Trung tâm (chỉ có bản giấy)”, Thanh tra Đà Nẵng nhấn mạnh.

Trước đó,

Trước đó, vào chiều  20/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt tạm giam 04 tháng đối với ông Tôn Thất Thạnh, Giám đốc CDC Đà Nẵng vì dính líu đến Công ty Việt Á.

Cùng với đó, việc chênh lệch hàng hóa giữa Phiếu nhập kho và Hợp đồng cung cấp hàng hóa phản ánh việc nhập kho, theo dõi, quản lý hàng hóa tại Trung tâm là không đầy đủ, thiếu chặt chẽ, không theo dõi hàng hóa do Trung tâm trực tiếp mua sắm và hàng hóa nhận từ các đơn vị tài trợ theo quy định. Ngoài ra, một số Phiếu nhập kho có thời gian không phù hợp. Việc lập Hóa đơn của đơn vị cung ứng hàng hóa khi chưa chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua là không đúng quy định.

Ngoài ra, Trung tâm còn có những thiếu sót về việc không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đăng tải không đầy đủ kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu theo quy định của Luật Đấu thầu. Trung tâm thực hiện phân bổ vật tư y tế với giá trị là 1.366.214.124 đồng từ tháng 10/2020 đến ngày 31/12/2020 để thực hiện xét nghiệm COVID-19 có thu tiền đối với công dân nhập cảnh từ nguồn ngân sách Nhà nước không đúng theo các quyết định của Sở Y tế về việc bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhưng chưa hoàn trả số tiền trên vào ngân sách nhà nước.

Đối với các nội dung có dấu hiệu tội phạm liên quan đến 33 gói thầu do Cửa hàng Đại Phát và Công ty Tam Lập Phát trúng thầu, Thanh tra thành phố đã chuyển đến Cơ quan điều tra Công an thành phố để tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nội dung có dấu hiệu tội phạm theo quy định.

Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra thành phố đã kiến nghị Thanh tra Chính phủ tổng hợp và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung quy định về điều kiện của 03 nhà cung cấp báo giá đối với phương thức xác định giá gói thầu là giá hàng hóa cần mua của ít nhất 3 đơn vị cung cấp hàng hóa khác nhau theo quy định.

Kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo cơ quan điều tra Công an thành phố tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nội dung có dấu hiệu tội phạm đã được Thanh tra thành phố chuyển sang.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố thực hiện kiểm tra, xem xét, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Sở Y tế Đà Nẵng tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo quy định đối với các tập thể, cá nhân và có biện pháp xử lý, chấn chỉnh về những vi phạm, hạn chế, thiếu sót trong công tác hướng dẫn, thẩm định, phê duyệt mua sắm, đấu thầu vật tư y tế, sinh phẩm, trong công tác thẩm định quyết toán kinh phí.

Đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân và có biện pháp xử lý về những vi phạm, hạn chế, thiếu sót trong mua sắm, đấu thầu, quyết toán kinh phí vật tư y tế, sinh phẩm. Chỉ đạo tổ chức, rà soát và có biện pháp khắc phục thực hiện đúng quy định đối với công tác mua sắm, đấu thầu vật tư y tế, sinh phẩm và nộp số tiền 1.366.214.124 đồng vào Ngân sách Nhà nước.

Đối với Cơ quan điều tra Công an thành phố, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nội dung có dấu hiệu tội phạm đã được Thanh tra thành phố chuyển sang.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Kết quả thanh tra mua sắm thiết bị y tế phòng, chống COVID-19 tại Đà Nẵng thế nào? tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1696233828 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1696233828 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10