KHỞI NGHIỆP QUẢNG NAM: Tăng cường liên kết giữa các địa phương

Diendandoanhnghiep.vn Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công Nghệ Lê Xuân Định đề xuất giải pháp tăng cường sự liên kết và phát huy những tiềm năng khu vực Miền Trung - Tây Nguyên để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.

>>Hệ sinh thái khởi nghiệp miền Trung - Tây Nguyên: Liên kết để hỗ trợ

Trong thời gian gần đây, việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia hiệu quả và có tính liên kết chặt chẽ giữa các thành phần trong hệ sinh thái đang là mục tiêu, nhiệm vụ cấp bách cần phải thực hiện. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 (Quyết định số 569/QĐ-TTg), khẳng định “Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là quốc sách hàng đầu, đóng vai trò đột phá chiến lược trong giai đoạn mới; là động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả; là nhân tố quyết định nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia”, trong đó “xây dựng và phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia liên kết chặt chẽ với khu vực và thế giới; phát triển các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ gắn với các chuỗi giá trị nội địa và toàn cầu, các cụm liên kết ngành” là nhiệm vụ trọng tâm.

Phát biểu tại Diễn đàn cấp cao: Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quảng Nam 2023 do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam, Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia (VSMA) tổ chức ngày 24/08/2023, Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công Nghệ Lê Xuân Định cho hay, việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia phải gắn kết xuất phát từ việc xây dựng hệ sinh thái tại địa phương, đây chính là nguồn lực quốc gia đóng vai trò khởi tạo, gợi mở. Tập trung khai thác nguồn lực địa phương sẽ tạo tính bền vững, lâu dài cho sự phát triển của hệ sinh thái quốc gia.

a

Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công Nghệ Lê Xuân Định đề xuất các địa phương cần tăng cường liên kết với nhau để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.

"Vì thế, Tôi vui mừng khi thấy Quảng Nam là một trong những địa phương tiên phong trong việc xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương và khu vực, cụ thể hóa tại Quyết định số 3856/QĐ-UBND Quảng Nam Ban hành kế hoạch hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022 các Quyết định số 4396/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch thực hiện "Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2025" của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Các mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ đây đã được nhân rộng, tạo nguồn cảm hứng, ý tưởng cho các địa phương trong khu vực và triển khai thực sự hiệu quả. Tại Quảng Nam ngày hôm nay, sự kiện sẽ giới thiệu, quảng bá, trưng bày ý tưởng, dự án, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo, nông nghiệp thông minh, công nghệ cao bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu, kết nối du lịch vùng, v.v.. tiêu biểu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung", Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ phát biểu chào mừng.

Theo ông Lê Xuân Định, chương trình Diễn đàn cấp cao xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho lãnh đạo tỉnh/thành phố Quảng Nam 2023 là một trong những hoạt động trọng tâm để góp phần tạo động lực và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn, tạo lập văn hóa khởi nghiệp và khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa. Qua đó đẩy mạnh liên kết Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mở, kết nối các chủ thể, liên kết và phát triển Mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên, thúc đẩy ứng dụng giải pháp công nghệ trong sản xuất và kinh doanh, thực hiện thành công mục tiêu của Đề án 844, chương trình chuyển đổi số quốc gia và các chương trình, đề án có liên quan.

"Trong những hoạt động đó, liên kết vùng phát triển hệ sinh thái với những nội dung trọng tâm như xây dựng một mạng lưới liên kết các sáng kiến, hoạt động, phát triển các hành lang đổi mới sáng tạo, xây dựng những cụm đổi mới sáng tạo theo những trục kinh tế lớn, gắn chặt với định hướng phát triển vùng Miền Trung - Tây Nguyên là hoạt động cần quan tâm và chú trọng. Đây là nền tảng tạo ra lợi ích dịch chuyển, khai thác tài nguyên, lợi thế bản địa ở những địa phương có điều kiện kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa tương đồng nhau khu vực Miền Trung - Tây Nguyên. Khi đó, hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương và vùng sẽ góp phần mở rộng thị trường và huy động được các nguồn lực cộng hưởng tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế", Thứ trưởng Định nhìn nhận.

a

Các lãnh đạo địa phương nêu định hướng quan trọng là cần ưu tiên đó là tập trung vào con người quả cảm, có ý chí vượt khó vươn lên, phát triển đào tạo, giáo dục về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Để tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực miền Trung – Tây Nguyên, Thứ trưởng Lê Xuân Định đề xuất các địa phương cần khai thác có hiệu quả hơn nữa những tài nguyên bản địa. Cùng với đó, cần tạo ra nhiều giá trị hơn cho xã hội, cần có những định hướng, chủ trương bao quát làm nền tảng cho sự phát triển.

Về giải pháp cụ thể, thứ nhất, định hướng quan trọng cần ưu tiên đó là tập trung vào con người quả cảm, có ý chí vượt khó vươn lên, phát triển đào tạo, giáo dục về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây là lực lượng chủ yếu trong việc xây dựng hệ thống cơ sở khoa học - thực tiễn, nòng cốt trong việc đảm nhiệm hoạt động nghiên cứu, khảo nghiệm và ứng dụng các quy trình công nghệ mới, các thiết bị, công cụ mới vào sản xuất; cải tiến và hệ thống hóa công nghệ truyền thống, nâng cao trình độ công nghệ; đi đầu trong việc lựa chọn, tiếp thu và ứng dụng những tiến bộ công nghệ mới của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 vào phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam.

Thứ hai, ngoài các hoạt động, định hướng phối hợp, hợp tác giữa các địa phương, liên kết vùng và Trung Ương cần được đẩy mạnh thì cũng cần những sáng kiến liên quan tới việc huy động nguồn lực các bên để kết nối các mạng lưới, các trung tâm đổi mới sáng tạo mở tạo thành trung tâm vùng tận dụng nguồn lực trung ương, quốc tế.

Thứ ba, việc có những cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù trong vùng là hết sức quan trọng. Những ưu đãi mạnh hơn như ưu đãi về thuế, đất đai, ưu tiên trong cung ứng dịch vụ công, xác nhận, công nhận các sản phẩm, dịch vụ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhà đầu tư mạo hiểm, ... đều là những nhu cầu hết sức thực tiễn.

Thông quan Diễn đàn lần này, Thứ trưởng Lê Xuân Định kỳ vọng chuỗi hoạt động phát triển hệ sinh thái, liên kết địa phương, vùng sẽ được tiếp tục được mở rộng và phát triển, kết nối giữa các thành phần trong hệ sinh thái ngày càng chặt chẽ hơn nữa. Cùng với đó là tăng cường sự liên kết và phát huy những tiềm năng khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

Dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức phối hợp với Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam, Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia (VSMA) tổ chức Diễn đàn cấp cao: Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các nội dung triển khai của Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia 2023 và Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ Tư - TechFest Quang Nam 2023 nhằm thực hiện các mục tiêu Đề án khởi nghiệp của Chính phủ.

Sự kiện thu hút sự tham dự của Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, các Bộ, Ngành, lãnh đạo cấp sở ban ngành của miền Trung –Tây Nguyên, khách quốc tế, các doanh nhân, các trường đại học – cao đẳng, các tổ chức thúc đẩy - hỗ trợ khởi nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh/thành, quỹ khởi nghiệp, cơ quan báo chí – truyền hình và sự tham dự của các startup, thanh niên.

Đây là diễn đàn thứ 2 được tổ chức có chủ đề liên quan đến hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo cho địa phương, tiếp nối diễn đàn đầu tiên được tổ chức dành riêng cho vùng đồng bằng sông Hồng, tháng 5/2023 tại Nam Định.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết KHỞI NGHIỆP QUẢNG NAM: Tăng cường liên kết giữa các địa phương tại chuyên mục Khởi nghiệp của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1716791345 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1716791345 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10