Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV sẽ xem xét, quyết định công tác nhân sự

Diendandoanhnghiep.vn Dự kiến cuối giờ sáng ngày 20/5, Quốc hội sẽ tiến hành công tác nhân sự, đến sáng 22/5 sẽ hoàn thành công tác nhân sự. Theo đó, sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội trước, sau đó bầu Chủ tịch nước.

>>Đại tướng Tô Lâm và ông Trần Thanh Mẫn được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Ông Vũ Minh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết về chương trình và nội dung tại cuộc họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, ngày 19/5.

Họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, các Dự án Luật, dự thảo Nghị quyết được Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp này, bao gồm: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ (theo quy trình tại một kỳ họp); Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) (theo quy trình tại một kỳ họp).

Quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua 3 dự thảo nghị quyết, bao gồm: Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Các Dự án Luật được Quốc hội xem xét, cho ý kiến, bao gồm: Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật Địa chất và khoáng sản; Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Phòng không nhân dân; Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; Luật Tư pháp người chưa thành niên; Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.

Vẫn theo ông Vũ Minh Tuấn, cũng tại kỳ họp này Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về các nội dung, như xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước. Xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu  năm 2024.

Đồng thời, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022, trong đó có báo cáo việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 91/2023/QH15 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

>>Trung ương thống nhất phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

>>Trung ương giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Ông Vũ Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Ông Vũ Minh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Xem xét Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023. Xem xét Báo cáo về kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023. Xem xét, thông qua các Nghị quyết về Chương trình giám sát và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2025.

Tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023".

Xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông)-Chơn Thành (Bình Phước). Xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Xem xét phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP) của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035. Cho ý kiến về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (nếu đủ điều kiện sẽ xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7). Cho ý kiến về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.Cho ý kiến về Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Xem xét Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Đồng thời, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Xem xét, thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Xem xét, quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Về công tác nhân sự, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, dự kiến cuối giờ sáng ngày 20/5, Quốc hội sẽ tiến hành công tác nhân sự, đến sáng 22/5 sẽ hoàn thành công tác nhân sự. Theo đó, sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội trước, sau đó bầu Chủ tịch nước.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 chưa có giới thiệu Bộ trưởng Bộ Công an nên kỳ họp Quốc hội này chưa có phê chuẩn, miễn nhiệm với chức danh này.

Ông Cường cũng cho biết thêm, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vừa qua, gần nhất như đồng chí Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng nhưng vẫn giữ chức Bộ trưởng một thời gian. Do đó, hiện nay, cơ quan có thẩm quyền chưa có giới thiệu nhân sự mới nên chương trình Kỳ họp thứ 7 chưa có nội dung phê chuẩn hay miễn nhiệm với chức danh Bộ trưởng Bộ Công an.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ họp phiên trù bị và khai mạc trọng thể vào ngày 20/5/2024, dự kiến bế mạc vào ngày 28/6/2024 theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Kỳ họp thứ 7 được tiến hành theo 2 đợt. Đợt 1: từ ngày 20/5 đến ngày 8/6/2024. Đợt 2: từ ngày 17/6 đến sáng ngày 28/6/2024.

Dự kiến tổng thời gian làm việc của Kỳ họp là 26,5 ngày.

 

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV sẽ xem xét, quyết định công tác nhân sự tại chuyên mục Chính trị - xã hội của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1718761855 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1718761855 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10