Nghị quyết 39-NQ/TW về Nghệ An – Bài 1: Cơ hội “vàng” để cất cánh

Diendandoanhnghiep.vn Đến năm 2030, Nghệ An được xác định là tỉnh phát triển nhanh, mạnh về kinh tế biển; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại và là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ ở nhiều lĩnh vực…

Tập trung phát triển kinh tế biển nhanh, mạnh và bền vững là một trong những nội dung trọng tâm mà tỉnh Nghệ An đề ra trong giai đoạn tới

Tập trung phát triển kinh tế biển nhanh, mạnh và bền vững là một trong những nội dung trọng tâm mà tỉnh Nghệ An đề ra trong giai đoạn tới

Đây là một trong những nội dung được Trung ương đặt ra cho Nghệ An thông qua Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Động lực thúc đẩy

Nghệ An là địa phương có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, nhất là về kinh tế biển và quốc phòng, an ninh biển, đảo của Tổ quốc.

Nhận thức rõ được điều đó, trong những năm qua, các cấp lãnh đạo chính quyền tỉnh đã tập trung huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; qua đó, đã nhận diện và khơi thông nhiều “điểm nghẽn” cản bước địa phương phát triển.

>>Nghệ An tạo thêm “điểm nhấn” tại Khu kinh tế Đông Nam

Mặc dù vậy, nếu xét trên diện rộng thì Nghệ An vẫn là tỉnh có chỉ số phát triển chưa cao, chưa tương xứng với nguồn lực dồi dào mà địa phương này đang có. Nhất là có nhiều tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên, con người… vẫn chưa được tỉnh này khai thác một cách hợp lý, phát huy hiệu quả.

Bên cạnh đó, đây cũng là địa phương còn có nhiều khó khăn, chưa cân đối được ngân sách; đặc biệt là mục tiêu cốt lõi trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vẫn thể chưa trở thành hiện thực.

Nghị quyết số 39 định hướng mục tiêu đến năm 2030, Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ

Nghị quyết số 39 định hướng mục tiêu đến năm 2030, Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ

Trước thực tế trên, sự ra đời Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng. Nghị quyết đã thể hiện rõ sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với quê hương của Bác Hồ kính yêu; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhằm giúp địa phương này phát triển tương xứng với vị trí, vai trò trong khu vực Bắc Trung Bộ.

Theo đó, Nghị quyết số 39 định hướng mục tiêu đến năm 2030, Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ. Là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có khả năng ứng phó và thích ứng có hiệu quả với thiên tai, biến đổi khí hậu.

>>“Đòn bẩy” để Nghệ An bứt tốc thu hút vốn FDI

Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao; giá trị hệ sinh thái rừng, biển, đảo, văn hóa, lịch sử và truyền thống, nhất là văn hóa xứ Nghệ được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo được bảo đảm vững chắc; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được tăng cường.

Tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ.

Khơi dậy ý chí và khát vọng

Trong khuôn khổ hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 39, ông Trần Tuấn Anh - Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã nhấn mạnh rằng: “Nghị quyết là cơ sở, căn cứ chính trị quan trọng cho việc tiếp tục ban hành các cơ chế, nhằm khai thác và phát huy ở mức cao nhất tiềm năng, lợi thế cho Nghệ An phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới”.

>>Doanh nghiệp FDI đến từ Singapore “bén rễ” trên đất Nghệ An

Cũng tại hội nghị, Bộ Chính trị đã đưa ra năm nhóm quan điểm chỉ đạo cho phát triển tỉnh Nghệ An trong thời gian tới. Đó là: Nhấn mạnh vai trò, vị trí và tầm quan trọng đặc biệt của tỉnh Nghệ An, là cơ sở để xác định rõ nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, chứ không chỉ là nhiệm vụ riêng của tỉnh.

Đồng thời, đặt ra yêu cầu phát triển Nghệ An toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm; yêu cầu về cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp cho phát triển của tỉnh và đặt Nghệ An trong tổng thể phát triển vùng và quốc gia.

trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, logistics...

Nghệ An được Trung ương kỳ vọng sẽ sớm trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, logistics...

Tập trung nhấn mạnh phương thức, mô hình phát triển của tỉnh theo hướng phát triển hiện đại, bền vững và theo các mô hình kinh tế mới; định hướng phát triển trọng tâm cho các vùng, miền và tăng cường liên kết phát triển; thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Ngoài ra, Bộ chính trị nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của nguồn lực văn hóa và con người Nghệ An, của giáo dục, đào tạo và khoa học, công nghệ; đưa ra định hướng phát triển hài hòa giữa kinh tế với môi trường; giữa các vùng, miền; phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đặc biệt là tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết các dân tộc; phát huy truyền thống văn hóa, khơi dậy khát vọng phát triển, ý chí “tự lực, tự cường” của nhân dân Nghệ An.

 

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Nghị quyết 39-NQ/TW về Nghệ An – Bài 1: Cơ hội “vàng” để cất cánh tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1696340502 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1696340502 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10