Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp!

Diendandoanhnghiep.vn Với trách nhiệm là ĐBQH được bầu ở thành phố Cảng, tôi sẽ đề xuất, hiến kế, kiến nghị để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho kinh doanh, cho phát triển doanh nghiệp.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ.

Diễn đàn Doanh nghiệp trân trọng trích đăng những nội dung chính do Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ trình bày trước cử tri Thành phố Hải Phòng, ngày 11/5.

"Nếu trúng cử tôi sẽ được sát cánh, đồng hành với dân và quân, với Đảng bộ và chính quyền Thành phố, xây dựng phát triển Hải Phòng thành một thành phố năng động, sáng tạo ngày càng giàu đẹp, phát triển toàn diện.

Thứ nhất, với vai trò là Đại biểu Quộc hội, tôi sẽ luôn phấn đấu rèn luyện theo các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, luôn thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu ra mình và của Nhân dân cả nước; làm tròn trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trong các hoạt động của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội; liên hệ chặt chẽ, thường xuyên tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, các cơ quan trong bộ máy nhà nước; chú trọng giải quyết kịp thời, hiệu quả các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

Thứ hai, nếu được tiếp tục bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV, tôi sẽ cùng Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ, chủ động, sáng tạo, công khai, minh bạch, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của Quốc hội nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đạđ.

Kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và sửa đổi, bổ sung, ban hành các luật mới để bảo đảm thi hành Hiến pháp năm 2013, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; phát huy dân chủ và quyền làm chủ của Nhân dân; cụ thể hóa và bảo đảm các quyền con người, quyền công dân; thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; tăng cường hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng, tính đồng bộ, khả thi của các đạo luật; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tính tương thích với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, đặc biệt là tăng cường giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết, hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, những vấn đề lớn, quan trọng hoặc bức xúc trong xã hội, việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát; đẩy mạnh hoạt động chất vấn tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoạt động giải trình tại Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội;

Nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, tăng cường năng lực dự báo với tầm nhìn dài hạn, tổng thể, nhất là các vấn đề về kinh tế vĩ mô, tài chính, ngân sách nhà nước, đầu tư công, định hướng, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, các dự án quan trọng quốc gia, chương trình mục tiêu quốc gia; rà soát, chuẩn hóa các quy định về xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện nghị quyết của Quốc hội về các vấn đề quan trọng;

Tiếp tục tăng cường hoạt động đối ngoại của Quốc hội gắn với hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân để phát huy tối đa lợi thế của hoạt động ngoại giao nghị viện cũng như hiệu quả sức mạnh tổng hợp của dân tộc trong triển khai công tác đối ngoại;

Tăng cường gắn bó mật thiết với cử tri và Nhân dân; nâng cao hiệu quả các hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ trình bày trước cử tri Thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri Thành phố Hải Phòng.

Bảo đảm tốt hơn các điều kiện hoạt động, chú trọng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục xây dựng Quốc hội điện tử; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách để góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội, nhất là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.

Tăng cường phối hợp công tác giữa các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội với các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan, tạo sự chủ động, thống nhất, kịp thời trong triển khai công việc, đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn; nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội và công tác nghiên cứu khoa học lập pháp.

Thứ ba, với trách nhiệm là ĐBQH được bầu ở thành phố Cảng, tôi sẽ thường xuyên quan tâm, theo dõi tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng nói chung và các quận, huyện nơi mình được bầu nói riêng, cùng với Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải phòng luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ, phối hợp với các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp của Thành phố.

Đề xuất, hiến kế, kiến nghị những giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hải phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng bộ.

Phát huy truyền thống “ Trung dũng – Quyết thắng”, sức mạnh đoàn kết toàn dân, tiếp tục có những phát triển bứt phá, nhanh và bền vững, khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước, chăm lo an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội cho người dân; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho kinh doanh, cho phát triển doanh nghiệp theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”".

Ông Vương Đình Huệ sinh năm 1957 tại Nghệ An. Chức vụ hiện nay: Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

 

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp! tại chuyên mục Tâm điểm của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1624556582 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1624556582 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,15
1 2 3 4 5 6 7