Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phản hồi về giao dịch cổ phiếu PVI của HDI

Diendandoanhnghiep.vn Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu PVN nghiên cứu, làm rõ và chủ động phản hồi các thông tin phản ánh của các bên, nhằm bảo vệ lợi ích đối với phần vốn góp của PVN tại PVI.

Ngày 31/8/2020, Diễn đàn Doanh nghiệp đăng tải bài viết “HDI vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam”. Nội dung phản ánh trong bài báo dựa vào Văn bản số 5106/UBCK-TT về việc vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước gửi Công ty HDI Global SE (HDI) ngày 20/8/2020.

Ngày 03/9/2020, Diễn đàn Doanh nghiệp tiếp tục đăng tải bài viết “Vì sao PVN mất quyền quản trị tại PVI?”.

Thông qua các bài viết trên cho thấy các hành vi của HDI có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của cổ đông nhà nước (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) trong Công ty cổ phần PVI (PVI) thông qua việc lợi dụng chính sách nới tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại PVI của Chính phủ (chỉ được thông qua vào năm 2019, trước khi HDI thực hiện giao dịch) để kiểm soát hoạt động của PVI đồng thời có thể làm ảnh hưởng tới giá trị cổ phần còn lại của nhà nước trong PVI, gây thất thoát tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

Trụ sở PVI

Trụ sở PVI

Cụ thể, theo xác định của cơ quan chức năng Việt Nam, tính đến ngày 31/01/2019, HDI đã sở hữu tổng cộng 126.297.216 cổ phiếu PVI (sở hữu 83.711.071 cổ phiếu PVI; sở hữu 15.468.250 cổ phiếu PVI thông qua Sunway; sở hữu 27.117.895 cổ phiếu PVI thông qua Funderburk Lighthouse Ltd), chiếm 54,65% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần PVI, vi phạm tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP.

Sau khi Diễn đàn Doanh nghiệp có văn bản gửi Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về các vấn đề nêu trên, mới đây Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã có văn bản phản hồi số 1678/UBQLV- NL do Phó Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Hồ Sĩ Hùng kí.

Văn bản của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Văn bản của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Theo Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: Công ty cổ phần PVI (PVI) là doanh nghiệp thành viên (Công ty con- doanh nghiệp cấp 2) của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và hiện PVN đang nắm giữ 35% vốn điều lệ PVI.

“Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội, Nghị định số 131/2018/NĐ-CP ngày 29/9/2018 của Chính phủ quy định chứng năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Nghị định số 07/2018/NĐ-CP ngày 10/01/2018 của Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVN và các văn bản pháp luật có liên quan, Uỷ ban sao gửi các văn bản nêu trên để PVN nghiên cứu, làm rõ và chủ động phản hồi các thông tin phản ánh của các bên có liên quan theo thẩm quyền quy định, nhằm bảo vệ lợi ích đối với phần vốn góp của PVN tại PVI, không làm ảnh hưởng tới hoạt động, uy tín của doanh nghiệp, nhà đầu tư.” Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nhấn mạnh.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phản hồi về giao dịch cổ phiếu PVI của HDI tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1628002328 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1628002328 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,15
1 2 3 4 5 6 7