2.300 tỷ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn dư đang ở đâu?

Video - cách đây 4 tháng

"2.300 tỷ do không sử dụng hết, không đúng mục tiêu, Bộ có trách nhiệm hoàn trả lại ngân sách, đề xuất sử dụng vào các chính sách khác cũng phục vụ lợi ích cho người lao động".

Tác giả: BẢO LOAN