4 nhiệm vụ phải làm năm 2024 để nâng hạng thị trường chứng khoán

Video - cách đây 5 tháng

“Chúng tôi xác định đây là mục tiêu bao trùm giai đoạn này và đang phấn đấu cùng các bộ ngành liên quan, các thành viên thị trường để thực hiện”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.

Tác giả: BẢO LOAN