5 định hướng chính quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Bất động sản - cách đây 11 tháng

ThS.KTS Nguyễn Thị Lan Hương cho biết: Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được phê duyệt là cơ sở pháp lý phục vụ công tác quản lý và xây dựng phát triển đô thị theo quy hoạch.

Tác giả: BẢO LOAN