Bộ Công Thương cam kết hợp tác chặt chẽ với hiệp hội doanh nghiệp

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 2 năm

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, lãnh đạo Bộ Công Thương đã cam kết sẽ đồng hành cùng các hiệp hội doanh nghiệp để thực thi tốt nhiệm vụ trong phát triển bền vững, hội nhập của Việt Nam.

Tác giả: Đinh Thanh