Bộ Y tế: Nâng các biện pháp đáp ứng cao hơn so với đợt dịch trước

Video - cách đây 5 tháng

"Các tỉnh, thành phố đã ghi nhận trường hợp mắc bệnh, đặc biệt Hà Nội, cần thay đổi chiến lược, nâng các biện pháp đáp ứng cao hơn một mức so với đợt dịch trước", Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn.

Tác giả: BẢO LOAN