CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN: Cải cách chính sách đất đai để phát triển nông nghiệp Việt Nam

Bất động sản - cách đây 3 tuần

GS.TSKH Đặng Hùng Võ - Nguyên Thứ trưởng Bộ TNMT cho rằng thực tiễn đang đặt ra yêu cầu cần sớm nghiên cứu để đưa ra chính sách đất đai phù hợp cho phát triển nông nghiệp Việt Nam.

Tác giả: LÊ SÁNG - BẢO LOAN