Chủ tịch phường tại Đà Nẵng hỗ trợ người dân tiêu thụ thủy sản

Người tốt - việc tốt - cách đây 2 tháng

Ông Cao Đình Hải - Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông (TP Đà Nẵng) đã chia sẻ trên mạng xã hội facebook, đăng tải thông tin rao bán cá giúp ngư dân để kịp thời thu hồi vốn, chuyển đổi ngành nghề.

Tác giả: TUẤN VỸ