Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia 2020 - nhìn lại một chặng đường

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 1 năm

Chương trình nhằm tạo cơ hội cho giới trẻ và sinh viên trên khắp mọi miền đất nước lập những dự án khởi nghiệp có giá trị thực tiễn, nêu cao tinh thần nghiệp chủ trong thanh niên, sinh viên.

Tác giả: NHÓM KHỞI NGHIỆP