Trăn trở việc hiện thực hóa thành phố hai bên sông

Bất động sản - cách đây 4 tháng

Ông Đỗ Viết Chiến khẳng định quy hoạch Khu đô thị sông Hồng sẽ đạt được mục tiêu về khai thác sử dụng đất, cũng như tổ chức thành phố hai bên sông, hiện thực "giấc mơ”.

Tác giả: BẢO LOAN