Đà Nẵng những ngày chỉ "gói mang về"

Chính trị - Xã hội - cách đây 1 tháng

Toàn bộ các cơ sở kinh doanh các dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP. Đà Nẵng thực hiện nghiêm việc bán mang về, tuyệt đối không phục vụ tại chỗ để phòng, chống dịch COVID-19.

Tác giả: TUẤN VỸ