Đã quá muộn để nghiên cứu sản xuất vaccine phòng COVID-19 Việt Nam

Video - cách đây 12 tháng

Đề nghị ngừng nghiên cứu sản xuất vaccine phòng COVID-19 Việt Nam, vì đã là quá muộn để nghiên cứu sản xuất loại vaccine này mà cần tìm mua loại vaccine tốt, với giá cả hợp lý.

Tác giả: BẢO LOAN