Đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp và cơ sở đào tạo du lịch

Video - cách đây 3 tháng

Các chuyên gia du lịch cho rằng, hiện nay, chúng ta đang chưa có sự phân cấp rõ trong đào tạo, dẫn đến sự "thừa thầy thiếu thợ" trong lĩnh vực đào tạo nhân lực du lịch.

Tác giả: MINH CHÂU - HOÀNG HƯNG