ĐIỂM BÁO NGÀY 10/7: Phục hồi “sức khỏe” doanh nghiệp

Video - cách đây 4 ngày

Nửa đầu năm 2024, sản xuất công nghiệp đã phục hồi tích cực, đóng góp hiệu quả cho tăng trưởng chung của nền kinh tế. Tuy nhiên, cần có giải pháp tiếp sức doanh nghiệp sản xuất một cách hiệu quả hơn.

Tác giả: MINH CHÂU