ĐIỂM BÁO NGÀY 11/05: Động lực cho Hà Nội đổi mới Chính quyền đô thị

Video - cách đây 2 tháng

TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm cho rằng, Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị là cơ hội để Thủ đô Hà Nội thực hiện chính quyền đô thị đổi mới.

Tác giả: BẢO LOAN