ĐIỂM BÁO NGÀY 13/05: "Mềm hóa" chuẩn tín dụng cho doanh nghiệp

Video - cách đây 7 tháng

Các tiêu chí cứng về điệu kiện tín dụng của hệ thống ngân hàng với các doanh nghiệp nên có sự “mềm hóa” trong phạm vi có thể, để giải phóng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.

Tác giả: BẢO LOAN