ĐIỂM BÁO NGÀY 17/5: Tái cấu trúc thị trường bảo hiểm

Video - cách đây 2 tháng

Các chuyên gia cho rằng, cải thiện liên quan đến chất lượng tư vấn, tăng cường tư vấn tương tác với khách hàng… tuân thủ và tự làm mới sẽ trở thành yêu cầu trọng tâm đối với các doanh nghiệp.

Tác giả: MINH CHÂU