ĐIỂM BÁO NGÀY 24/5: Động lực mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng

Video - cách đây 4 tuần

Với tư duy tiếp tục mở rộng các cơ hội, lựa chọn cho doanh nghiệp, Việt Nam đang cụ thể hóa một số nội dung chính sách về chuyển đổi số cho ngành logistics..

Tác giả: MINH CHÂU