ĐIỂM BÁO NGÀY 31/05: Gia hạn chính sách giảm thuế VAT 2%

Video - cách đây 1 năm

Chính phủ đề xuất tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế VAT 2% quy định tại Nghị quyết số 43/2022 của Quốc hội trong thời gian từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Tác giả: BẢO LOAN