Diễn văn khai mạc Đại hội XIII của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Video - cách đây 5 tháng

Sáng nay (26/01), ông Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội đọc Diễn văn khai mạc Đại hội.

Tác giả: Nguồn: VTV1