Doanh nghiệp du lịch cần “chiêu hiền đãi sĩ”

Video - cách đây 7 tháng

PGS.TS Dương Văn Sáu – Nguyên Trưởng khoa Du lịch, Trường ĐH Văn hóa Hà Nội cho biết, hướng tới mục tiêu phục hồi và phát triển bền vững, doanh nghiệp cần giải được bài toán về nguồn nhân lực.

Tác giả: MINH CHÂU - HOÀNG HƯNG