Doanh nghiệp ngành thép và mục tiêu xanh hóa sản xuất

Video - cách đây 4 tháng

Là 1 trong 4 ngành hàng xuất khẩu sang EU chịu ảnh hưởng Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon trong thời gian tới, DN thép đang nỗ lực trong tiêu chí xanh hóa, giảm lượng khí thải carbon trong sản xuất.

Tác giả: PHƯƠNG THANH - BẢO LOAN