Doanh nhân Phạm Đình Đoàn: Tối ưu hoá nguồn lực hỗ trợ từ Chính phủ

Kiến nghị thủ tướng - cách đây 4 tuần

Ông Phạm Đình Đoàn - Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái cho biết, doanh nghiệp mong muốn được tối ưu hóa nguồn lực hỗ trợ từ Chính phủ.

Tác giả: PHAN NAM - MINH CHÂU - HOÀNG HƯNG