Giải pháp giảm thiểu rác thải công nghiệp

Video - cách đây 2 tháng

Theo giám đốc sản xuất Công ty Cổ phần Đầu tư và Kỹ thuật tài nguyên môi trường ETC thì các doanh nghiệp có vốn trong nước vẫn chưa đề cao quá trình thu gom, phân loại các loại chất thải.

Tác giả: BẢO LOAN - DƯƠNG THÀNH