Hải Phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Video - cách đây 2 tuần

TP Hải Phòng đang triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp để tạo sự chuyển biến về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khẳng định đây sẽ là một trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước.

Tác giả: HẢI NGÂN