Hải quan gỡ khó về nhập khẩu nguyên liệu cho doanh nghiệp

Sản phẩm - Thị trường - cách đây 2 năm

Trước tình trạng khó khăn về nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất của nhiều doanh nghiệp, lãnh đạo Tổng cục Hải quan cho biết có nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Tác giả: Đinh Thanh - Thy Hằng