Hanoitourist: Đào tạo nhân sự để nuôi dưỡng nguồn lực cho tương lai

Video - cách đây 2 tháng

Ông Lê Hồng Thái - PGĐ Cty Lữ hành Hanoitourist cho biết: Hàng năm, quỹ đào tạo của chúng tôi sẽ phân thành hai mảng, bao gồm quỹ đào tạo nhân lực được cử đi và quỹ đào tạo nhân lực tại chỗ.

Tác giả: MINH CHÂU - HOÀNG HƯNG