Hiện trường đổ thải "bát nháo" tại dự án công trình hồ chứa nước bản Mồng ở Nghệ An

Điều tra - cách đây 2 tuần

Qua quan sát, trực tiếp “mục sở thị” của phóng viên vào sáng ngày 04/10/2021, hàng loạt xe tải lớn của nhà thầu này đang tiến hành chở từng xe đất đến đổ tại một địa điểm ngay sát đường.

Tác giả: NHÓM PHÓNG VIÊN ĐIỀU TRA