Hỗ trợ các địa phương xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 5 tháng

Trong thời gian vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ và VCCI đã phối hợp cùng triển khai các hoạt động trong chuỗi hoạt động tổng thể của Chương trình KNQG.

Tác giả: Minh Anh