KHỞI NGHIỆP: Dự án sản xuất Cua lột với những thắc mắc về thuế

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 1 năm

Mặc dù còn gặp nhiều vướng mắc về thuế, nhưng dự án đã tự tin hơn từ những tư vấn của ông Nguyễn Văn Nam - Giám đốc sáng tạo và sáng lập Office360.

Tác giả: Nhóm Khởi nghiệp