Khơi thông nguồn lực để phát triển điện khí LNG

Video - cách đây 3 tháng

Ngày 7/12, được sự chỉ đạo của VCCI, Diễn đàn doanh nghiệp đã tổ chức sự kiện “Hiện thực hoá mục tiêu phát triển điện khí LNG theo Quy hoạch Điện VIII”.

Tác giả: BẢO LOAN - HOÀNG HƯNG